ควรทำไงดีหากเคย ทำงานในเกาหลี แต่ต้องเดินทางกลับไทย?

 

แรงงานต่างชาติกลับมาที่บ้านหลังจากหมดอายุการจ้างงาน!

ก่อนที่จะกลับบ้านคุณรู้ไหมว่าคนงานต่างชาติมีเงินที่ต้องได้ก่อนกลับ?

มาค่าเราจะชี้แจงแถลงไขให้คุณทราบตั้งแต่บัดนี้!

 

 

ทำงานในเกาหลี

 

 

1. การเรียกร้องขอค่าบำนาญแห่งชาติ

 

<คุณสมบัติ>

คนงานต่างชาติสามารถรับเงินบำนาญที่ตนจ่ายไปในขณะที่ทำงานได้

จริงๆแล้ว คนงานไทยควรจะทราบและได้รับโดยทั่วกัน!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1355

มีภาษาไทยบริการที่นี่ >> (02-2176-8730)

 

ทำงานในเกาหลี

<วิธีการสมัคร>

(1) เตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ เช่น สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน

(2) เตรียมเอกสารการเรียกร้องการชำระเงินคืนเป็นเงินก้อน

(3) เตรียมหนังสือเดินทางหรือบัตรลงทะเบียนคนต่างชาติ

(4) เตรียมบัญชีธนาคารของคุณ

(5) เตรียมเอกสารการยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ (สมุดบัญชีเงินฝากหรือใบแจ้งรายการธุรกรรม)

(6) หากต้องการส่งเงินไปต่างประเทศคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มการโอนเงินต่างประเทศได้

 

ทำงานในเกาหลี

เมื่อคุณกรอกเอกสารทั้งหมดแล้วคุณสามารถเดินทางไปยัง

National Pension Service ที่ใกล้ที่สุดเพื่อส่งเอกสาร

 

ทำงานในเกาหลี

 

 

2. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันชีวิต

 

ทำงานในเกาหลี

 

<คุณสมบัติ>

– ประกันหมดอายุการเดินทาง (departure expiration insurance)

สำหรับคนงานที่ทำงานมานานกว่าหนึ่งปีโดยไม่เคยย้ายงาน

 

– ประกันค่าสินไหมทดแทน (Return cost insurance)

สำหรับคนที่หมดระยะเวลาการพำนัก

 

 

<เอกสารการสมัคร>

– การยืนยันการเดินทาง
– แบบฟอร์มสมัครประกันภัย
– สมุดบัญชีเงินฝากชื่อคุณ
– หนังสือเดินทางหรือบัตรลงทะเบียนคนต่างชาติ

ถ้าคุณมีเอกสารทั้งหมดแฟกซ์ไว้ที่ 0505-161-1421

หรือ คุณสามารถโทรไปที่ 02-2261-8400!

 

ไกด์การทำประกัน (ภาษาไทย)

 

ทำงานในเกาหลี

 

Cr = EPS.GO.KR