คาดนำเข้าแรงงาน EPS ไทย “100 คนทุกสัปดาห์”

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน HRDK ได้ส่งแรงงาน EPS ไทยใหม่ 9 คนในสายงานอุตสาหกรรมการผลิตมายังเกาหลีผ่านทางสายการบิน Korean Air (대한항공)

นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปีที่มีการรับแรงงานไทยกลับเข้ามาอีกครั้ง ในวันเดียวกันนั้นก็มีแรงงานที่กลับเข้าประเทศเกาหลีใต้อีก 48 คน

แรงงานEPSไทย

ตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ EPS เซ็นเตอร์ในประเทศไทยระบุ แรงงานได้กลับเข้าเกาหลีอีกครั้งตามคำร้องขอของนายจ้างชาวเกาหลีหลังจากทำงานในเกาหลีและถูกพักงานไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ก่อนจะมีการเดินทางกลับมาเกาหลีอีกครั้งในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2021 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ มีผู้เดินทางเข้าเกาหลีทั้งหมด 266 คน

แรงงาน EPS ถูกระงับไปเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แต่แรงงานกัมพูชานั้นก็ได้เริ่มเข้าเกาหลีใต้ไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ตอนนี้แรงงานไทยจึงถือว่าเป็นอันดับสองในการนำเข้าแรงงานระบบ EPS จากทั้งหมด 16 ประเทศ

ปัจจุบันมีแรงงานไทยประมาณ 3,000 คนที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างแรงงานกับนายจ้างและกำลังรอเข้าเกาหลีใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้าเกาหลีประมาณ 100 คนทุกสัปดาห์

แรงงานEPSไทย

แรงงาน EPS ไทยใหม่ที่เข้ามาในเกาหลีสามารถเข้าเกาหลีได้โดยต้องมีเอกสาร 10 ฉบับที่ขอโดยสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศไทย รวมถึงผลการยืนยันการติดเชื้อเป็น ‘ลบ’ จากการตรวจแบบ RT-PCR (การทดสอบ COVID-19) ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากโรงพยาบาลที่กำหนดให้โดยสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และต้องมีการลงทะเบียนประกัน COVID-19, และมีใบรับรองการแยกกักตัวในเกาหลี

ขณะนี้มีเพียงประเทศไทย, กัมพูชาและเวียดนามเท่านั้นที่เข้าสู่เกาหลีใต้ และคาดว่าแรงงานไทยจะเดินทางเข้าเกาหลีมากที่สุดในปีนี้

แรงงานEPSไทย

ดังนั้นหัวหน้าศูนย์ EPS ของประเทศไทยกล่าวว่า “เราจะใช้ระบบคะแนนในการคัดเลือกแรงงาน EPS เพื่อเพิ่มกำลังคน”

นอกจากนี้ยังกล่าวว่ามีแผนที่จะคัดเลือกแรงงานประมาณ 12,000 คนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง และยังมีแผนจะเลือกคนงานเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนกำลังคนใน

กำหนดการสอบคัดเลือกแรงงาน EPS ยังอยู่ระหว่างการหารืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานของประเทศไทยเพราะต้องมีการพิจารณาตามสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน

 

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว