ย้ำอีกครั้งตรวจโควิดเชิงรุก “ไม่ส่งผลต่อการอาศัยของผีน้อย!”

 

จากการระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ทำงานในโรงงานพลาสติกในนัมยางจู พบว่าแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่เป็นแรงงานผีน้อย

นายกรัฐมนตรีช็อง เซ-กยุน ให้ข้อมูลว่า
“แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่ทำงานในโรงงานที่เกิดการติดเชื้อจำนวนมากนั้นเป็นแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักอย่างถูกกฎหมาย”

“เป็นเรื่องน่าเจ็บปวดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน) ไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์นี้ได้อย่างถูกต้อง”

“สองสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลได้ขอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามบริเวณที่มีแรงงานต่างชาติอยู่ และดำเนินการตรวจสอบหาเชื้อเชิงรุกล่วงหน้า และกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการจัดการกักกันหลายอย่าง แต่เป็นที่น่าสงสัยว่ามีการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามสถานที่นั้นๆ หรือไม่”

“การดำเนินการอย่างเข้มงวดมีความสำคัญมากกว่ามาตรการที่เป็นไปได้เชียวหรือ?”

ตรวจโควิดเชิงรุก

ด้วยเหตุนี้หน่วยงานกักกันจะดำเนินการตรวจสอบกฎการกักกันตามสถานที่ทำงานและไซต์ก่อสร้างกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์นี้

นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมจะประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทยและภาษาจีนต่อไปเพื่อป้องกันและสร้างความเข้าใจไม่ให้ชาวต่างชาติผีน้อยหลีกเลี่ยงการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด -19

เจ้าหน้าที่กักกันยังย้ำว่าพวกเขาจะไม่ควบคุมและส่งผีน้อยกลับประเทศหลังได้รับการตรวจหาโควิด -19

พัค บอม-คเย (박범계) รมว. กระทรวงยุติธรรมคนใหม่ลงพื้นที่ลั่นวาจา
“เราขอแจ้งต่อแรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในเขตพื้นที่ระบาดนัมยางจูทุกท่าน เราขอสัญญาว่าจะไม่มีการควบคุมใดๆต่อผู้อพยพทุกท่าน ขอให้ความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกครั้งนี้ด้วยกัน”

ตรวจโควิดเชิงรุก

ทางด้านรัฐบาลท้องถิ่นยังเคลื่อนไหวด้านการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเป็นรายบุคคลต่อแรงงานต่างชาติล่วงหน้าและมีการตรวจสอบที่พักชาวต่างชาติไปด้วย

เมืองโกยางจะกำหนดให้คนงานต่างชาติเข้าตรวจสอบโควิด -19 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้

ส่วนรัฐบาลกรุงโซลเองก็ได้ตัดสินใจดำเนินการตรวจสอบการกักกันตามที่พักของแรงงานต่างชาติด้วยอีกแรง

ตรวจโควิดเชิงรุก

 

เผยพิษโควิดกระทบต่างชาติในเกาหลี

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้อพยพต่างชาติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติหลังเกิดการระบาดของโควิด-19

 

ต่างชาติในเกาหลี

 

[ตัวอย่างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากโควิด-19]

– ตกงาน / งานน้อยลง / ตกงานและไม่มีงานอื่น / ปิดกิจการร้านอาหารของตัวเอง / งานไกด์นำเที่ยวหายไป / ลูกค้าน้อยลง

– บริษัทถูกปิดและไม่ได้รับเงินเดือน / เจ้าของธุรกิจปิดกิจการโดยไม่ให้เหตุผลและนำเงินไปใช้กับการหางานใหม่หมด

– ลดชั่วโมงการทำงาน / ทำงานเพียงสี่วันต่อสัปดาห์ / บริษัทไม่มีงานให้ / มาทำงาน 10 วันต่อเดือน / ทำงาน 4 ชั่วโมงต่อวัน (12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) / ไม่สามารถทำงานล่วงเวลาได้

– บริษัทปิดทำการ / ไม่มีการตรวจสอบเงินเดือนเป็นเวลาห้าเดือน / ได้รับเงินเดือนเพียง 50% / ลดเงินเดือน 30% จากค่าแรงขั้นต่ำ

– ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากหมดระยะเวลาพำนัก / ไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักที่บริษัทได้ / และใช้เงินทั้งหมดในขณะที่ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ

– ฉันไม่มีรายได้จะกลับไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดก็ไม่ได้

– ผลผลิตของบริษัทลดลงและเงินเดือนลดลง แต่การหักค่าหอพักค่าอาหารกลางวันและภาษีก็ยังคงเท่าเดิม

– หนี้ธนาคาร, ค่าเช่าที่อยู่อาศัย, ค่าบำรุง, ค่าประกัน, ค่าเลี้ยงดูบุตร, ค่าธรรมเนียมการศึกษา / บุตรหลานไม่สามารถไปโรงเรียนได้จึงทำงานไม่ได้แม้ว่าจะมีงานทำเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรก็ตาม

 

ต่างชาติในเกาหลี

 

[ประสบการณ์การเลือกปฏิบัติในวิกฤตโควิด-19]

– ข้อความฉุกเฉินของรัฐบาลเป็นภาษาเกาหลีเท่านั้น / ไม่สามารถหาหน้ากากได้อย่างอิสระ / และโรงพยาบาลไม่ได้ทำการรักษาทันทีเนื่องจากเป็นชาวต่างชาติ

– ถูกกล่าวหาว่าโควิด-19 เพิ่มขึ้นเพราะชาวต่างชาติ / ถูกกล่าวหาว่าชาวต่างชาติเป็นคนบาปที่แพร่กระจายโควิด-19 / เมื่อพบเห็นชาวต่างชาติก็ถูกคิดว่าเป็นผู้มีเชื้อและพยายามหลีกเลี่ยง / ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในร้านอาหาร

– เมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะหากเป็นชาวต่างชาติจะไม่ได้นั่งแม้ว่าที่นั่งจะว่างก็ตาม / ต้องย้ายที่นั่ง / มองคนต่างชาติแปลก ๆ / ทำตัวห่าง ๆ เพราะเป็นคนต่างชาติ / มีมุมมองแปลกๆ เกี่ยวกับคนต่างชาติ / ประสบการณ์การปฏิบัติต่อชาวต่างชาติเช่นเชื้อโรค / คิดว่าเป็นภาระหรือไม่ต้องการเห็นชาวต่างชาติบนระบบขนส่งสาธารณะ

– ไม่ให้เกียรติชาวต่างชาติในที่สาธารณะ / หลีกเลี่ยงในที่สาธารณะ / แม้ว่าชาวต่างชาติจะถาม แต่ก็แสร้งทำเป็นว่าไม่ได้ยิน / ไม่รับสาย / ไม่ช่วยพวกเขา / วิ่งหนี / กลัวต่างชาติ / ถูกเรียกว่าสกปรก / ประพฤติตัวแตกต่างในเฉพาะชาวต่างชาติ / เพิกเฉยหรือเยาะเย้ยชาวต่างชาติ

– ให้อิสระกับแรงงานเกาหลีแต่ห้ามไม่ให้คนงานต่างชาติออกจากหอพัก / คนเกาหลีทำงานโดยไม่มีหน้ากาก แต่ชาวต่างชาติไม่มีหน้ากากไม่ได้ และมักจะโดนไล่ให้ ‘ออกไป!’ ทุกครั้งที่ไม่สวมหน้ากาก

 

[สิ่งที่ต่างชาติอพยพต้องการขอจากรัฐบาลเกาหลี]

– การสนับสนุนหน้ากากและการรักษาพยาบาลฟรี

– การปฏิบัติที่เท่าเทียมกับชาวเกาหลี / นโยบายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ / การสนับสนุนที่เท่าเทียมกันสำหรับชาวต่างชาติที่เสียภาษีและเป็นผู้บริโภค / การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้อยู่อาศัยในระยะยาว

– ให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับชาวต่างชาติ / ขยายชั้นเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์

– ป้องกันไม่ให้บริษัทตัดเงินเดือนภายใต้ข้ออ้างวิกฤติโควิด-19 / กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินเดือน 70% หากบริษัทไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากโควิด-19 / สนับสนุนการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

– เป็นเรื่องยากและมีราคาแพงสำหรับแรงงานข้ามชาติในการหาสถานที่แยกกักตัวในเมืองต่างๆ เช่น ตามพื้นที่ใกล้สถานที่ทำงานที่สุดท้าย / การรับประกันการย้ายสถานที่ทำงานอย่างเสรี

– มาตรการรับมือกับแรงงานข้ามชาติที่ตกงานเนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดได้เนื่องจากโควิด-19 หลังจากสิ้นสุดการพำนัก / ความช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับผู้ถือวีซ่าระยะสั้นที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดได้เนื่องจากโควิด-19

จากผลการสำรวจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีจะยังคงรวบรวมความคิดเห็นบนโฮมเพจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2020 เพื่อสำรวจแนวทางในการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนของต่างชาติผู้ย้ายถิ่นฐาน

 

▼▼▼▼▼▼▼
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLNpM5M3YiGp_HHBXIt4n–YEIzradj43FD2FDiycjlXveaw/viewform