เริ่มแล้ว ยกเลิกตรวจ PCR ก่อนเข้าเกาหลีใต้ “ขั้นตอนเป็นอย่างไรไปดูกัน”

ตั้งแต่วันนี้ (3 กันยายน) การตรวจหาโควิด-19 ด้วย PCR ก่อนเข้าประเทศจะถูกยกเลิกในระเบียบการตรวจคนเข้าเมือง

ยกเลิกตรวจPCR

นักเดินทางที่ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางมาจากต่างประเทศที่เดิมทีต้องมีผลตรวจ PCR อย่างน้อย 2 ครั้งทั้งก่อนและหลังเข้าเกาหลีใต้ จะได้รับความสะดวกมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สนามบินนานาชาติอินชอนเน้นย้ำว่าแม้ว่าจะยกเลิกการตรวจ PCR แต่ก็ยังคงต้องส่ง Q-CODE(https://cov19ent.kdca.go.kr/) และการยืนยันสถานะสุขภาพ (건강상태확인서) อยู่

ผู้ที่เข้าประเทศเกาหลีจะต้องยื่นเรื่องเข้าระบบ Q-CODE ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ป้อนข้อมูลรายการและสถานะสุขภาพตามลำดับ ตรวจสอบการป้อนข้อมูล และรับ Q-CODE(QR code)

หลังจากมาถึงสนามบินแล้ว ต้องแสดง Q-CODE ต่อเจ้าหน้าที่กักกัน (검역관) เพื่อรับบริการกักกันอย่างรวดเร็ว หากไม่ได้ออก Q-CODE จะต้องกรอกและส่งการยืนยันสถานะสุขภาพแยกต่างหาก (건강상태확인서)

ยกเลิกตรวจPCR

ขั้นสุดท้าย หากคุณเข้ารับการทดสอบ PCR ภายในหนึ่งวันหลังจากเข้ามายังเกาหลีใต้และจากนั้นลงข้อมูลผลตรวจโควิดใน Q-CODE เรียบร้อยแล้วจะถือว่าขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลีทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ชาวไทยจะเดินทางเข้าเกาหลีใต้ในเวลานี้จำต้องมีการได้รับการอนุมัติ K-ETA ก่อนเดินทางเข้าประเทศเดาหลีทุกช่องทาง จากนั้นเมื่อเข้ามาถึงเกาหลีใต้แล้วจะต้องแสดง Q-CODE ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมเข้ารับการตรวจ PCR ก่อนบันทึกผลตรวจในระบบ Q-ODE ในวันแรก เมื่อเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการรายงานสุขภาพ

สำหรับการตรวจ PCR ในวันแรกหลังจากเข้าประเทศ สามารถตรวจชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่มีวีซ่าพำนักระยะยาวจะได้การตรวจฟรีที่ศูนย์สาธารณสุข (보건소) และสามารถตรวจ PCR ชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักระยะสั้นได้ที่ศูนย์ตรวจสอบ COVID-19 ตั้งแต่ในสนามบิน หลังจากเข้าประเทศ

อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติที่อยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ สามารถจองเวลาตรวจสอบล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์จองการตรวจสอบ PCR (https://safe2gopass.com/)) ที่สนามบินนานาชาติอินชอน

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว

ยกเลิกผลตรวจ PCR ก่อนเข้าเกาหลี “สำหรับต่างชาติที่ติดโควิดในเกาหลี”

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมเป็นต้นมา ชาวเกาหลีที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่จำเป็นต้องยื่นใบรับรองผล PCR เชิงลบก่อนเดินทางเข้าเกาหลี ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนพำนัก (ผู้มีวีซ่า) ที่มีประวัติติดเชื้อโควิดก็จะได้รับการยกเว้นการใช้ใบรับรองผล PCR เช่นกัน

ยกเลิกผลตรวจ PCR

หน่วยงานสาธารณสุขเผยชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนพำนัก (ผู้มีวีซ่า) ซึ่งพ้นระยะเวลากักกันหลังจากได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่จำเป็นต้องส่งผลยืนยัน PCR เชิงลบเมื่อต้องการเดินทางเข้าสู่เกาหลี

อย่างไรก็ตาม การได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผลตรวจ PCR นั้นเงื่อนไขจะแตกต่างจากคนเกาหลีเล็กน้อยนั่นคือ จะยกเว้นผลตรวจเฉพาะกับต่างชาติที่ติดเชื้อภายในประเทศเกาหลีเท่านั้น ซึ่งเดิมทีหากเป็นชาวเกาหลีหากติดเชื้อจากต่างประเทศและรักษาหายตามเงื่อนไขแล้วก็สามารถได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีผลตรวจได้

นี่ถือเป็นการตรวจสอบการอย่างครอบคลุมเพราะสามารถตรวจสอบเอกสารว่าใครติดเชื้อบ้างโดยส่วนมากจะใช้วิธีการเช็คผ่าน เคาน์เตอร์สายการบิน

ยกเลิกผลตรวจ PCR

ดังนั้น ชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนพำนัก (ผู้มีวีซ่า) ที่ไม่ต้องส่งคำยืนยัน PCR เชิงลบ จะต้องมีเอกสารยืนยันการติดเชื้อและกักตัว (격리통지서) ที่ออกให้จากภายในเกาหลีและบัตรลงทะเบียนคนต่างชาติ (외국인등록증) และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 วันแต่ไม่เกิน 40 วันก่อนวันเดินทางเข้าเกาหลี

[เอกสารที่ต้องจัดเตรียม]
▲ บัตรลงทะเบียนคนต่างชาติ (ใบกาม่า : 외국인등록증) หรือบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวร (영주증) ที่ออกในเกาหลี ▲ ใบเอกสารการแจ้งกักตัวหลังการติดเชื้อ(격리통지서) เพื่อยืนยันวันที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 (วันที่ยืนยันในหนังสือแจ้งต้องอยู่ระหว่าง 10 ถึง 40 วันหลังติดเชื้อ โดยต้องนำมายื่นก่อนเดินทางเข้า)

ยกเลิกผลตรวจ PCR

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว